Hallgatható igehirdetések

Három kérdés a Tízparancsolatról:

Alapige: II. Mózes 20, 1-17.
"És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: " ...

Bár tudnám, hogy hol találom az Istent!

Alapige: Jób 23, 3.
"Oh ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig."

Alapige: Máté 28, 19-20.
"Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"