“De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.”

Filippibeliekhez írt level 3:14

Szeretettel köszöntünk gyülekezetünk honlapján!

Köszönjük, hogy érdeklődéseddel megtisztelted közel száz éve alapított evangéliumi keresztyén közösségünket.

A Jóisten iránti hálával mondjuk: Jézus mindenkiért meghalt, tehát mindenkit szeret! Az Ő segítségével könnyebb és örömtelibb e földi életünk.

Meghívott mindenkit egy vég nélküli új életre, ahol a Világteremtő Isten és Jézus Krisztus dicsőségét megláthatjuk és mi is részesei lehetünk ennek.

 

Mindnyájunknak mondja a Szentírás:

 

”nyerd el az örök életet!”
I. Tim. 6,12

 

 

Szeretettel várunk Téged is gyülekezeti alkalmainkon!

Aktualitások, események, programok

Napi ige

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened: megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak."

Ésaiás könyve 41/10