“De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.”

Filippibeliekhez írt level 3:14

1% + 1% adófelajánlás

Élő Isten Gyülekezete
Technikai száma: 1548

Olajfaág Alapítvány
Adószáma: 18264124-1-43

Kedves Támogatónk!

Az Olajfaág Alapítvány egyik célja, hogy segítséget adjon az állami gondozott rendszerből kiszorult fiatalok számára. Három éven keresztül, lakbérmentes lakhatást biztosítunk számukra, ezzel elősegítve a nagybetűs életbe való elindulásukat. E cél megvalósítására építettük fel, majd adtuk át 2012. január 14-én a Szeretetotthont, amelyben 10 önálló apartman került kialakításra.

A Teremtő Isten kegyelméből, gyülekezeti tagjaink hozzájárulásából, mindennemű állami támogatás igénybevétele nélkül sikerült felépíteni, fenntartani és üzemeltetni.

Kérünk, ha teheted, akkor az 1 %-os adófelajánlásodat az alapítványunk részére tedd meg, mellyel segíted célunkat.  A www.eloistengyulekezete.hu honlapon megnézhető, hogy miként alakult a kezdéstől a befejezésig az építkezés.

Olajfaág Alapítvány 18264124-1-43

Budapest, 2023.január 06.

Köszönettel:

Olajfaág Alapítvány Kuratóriuma

„ És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem!”
(Zsolt. 50,15.)

Szeretettel köszöntünk gyülekezetünk honlapján!

Köszönjük, hogy érdeklődéseddel megtisztelted közel száz éve alapított evangéliumi keresztyén közösségünket.

A Jóisten iránti hálával mondjuk: Jézus mindenkiért meghalt, tehát mindenkit szeret! Az Ő segítségével könnyebb és örömtelibb e földi életünk.

Meghívott mindenkit egy vég nélküli új életre, ahol a Világteremtő Isten és Jézus Krisztus dicsőségét megláthatjuk és mi is részesei lehetünk ennek.

 

Mindnyájunknak mondja a Szentírás:

 

”nyerd el az örök életet!”
I. Tim. 6,12

 

 

Szeretettel várunk Téged is gyülekezeti alkalmainkon!

Aktualitások, események, programok

Napi ige

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened: megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak."

Ésaiás könyve 41/10