“De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.”

Filippibeliekhez írt level 3:14

1% + 1% adófelajánlás

Élő Isten Gyülekezete
Technikai száma: 1548

Olajfaág Alapítvány
Adószáma: 18264124-1-43

Kedves Támogatónk!

Az Olajfaág Alapítvány egyik célja, hogy segítséget adjon az állami gondozott rendszerből kiszorult fiatalok számára. Három éven keresztül, lakbérmentes lakhatást biztosítunk számukra, ezzel elősegítve a nagybetűs életbe való elindulásukat. E cél megvalósítására építettük fel, majd adtuk át 2012. január 14-én a Szeretetotthont, amelyben 10 önálló apartman került kialakításra.

A Teremtő Isten kegyelméből, gyülekezeti tagjaink hozzájárulásából, mindennemű állami támogatás igénybevétele nélkül sikerült felépíteni, fenntartani és üzemeltetni.

Kérünk, ha teheted, akkor az 1 %-os adófelajánlásodat az alapítványunk részére tedd meg, mellyel segíted célunkat.  A www.eloistengyulekezete.hu honlapon megnézhető, hogy miként alakult a kezdéstől a befejezésig az építkezés.

Olajfaág Alapítvány 18264124-1-43

Budapest, 2024. január 06.

Köszönettel:

Olajfaág Alapítvány Kuratóriuma

„ És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem!”
(Zsolt. 50,15.)

Szeretettel köszöntünk gyülekezetünk honlapján!

Köszönjük, hogy érdeklődéseddel megtisztelted közel száz éve alapított evangéliumi keresztyén közösségünket.

A Jóisten iránti hálával mondjuk: Jézus mindenkiért meghalt, tehát mindenkit szeret! Az Ő segítségével könnyebb és örömtelibb e földi életünk.

Meghívott mindenkit egy vég nélküli új életre, ahol a Világteremtő Isten és Jézus Krisztus dicsőségét megláthatjuk és mi is részesei lehetünk ennek.

 

Mindnyájunknak mondja a Szentírás:

 

”nyerd el az örök életet!”
I. Tim. 6,12

 

 

Szeretettel várunk Téged is gyülekezeti alkalmainkon!

Aktualitások, események, programok

Napi ige

"Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van."

1 János 4.4